Breda in cijfers

Uitgangspunten voor de begroting 2018

Inwoners

Woonruimten

Aantal inwoners

183.454

Aantal woonruimten

83.129

Uitkeringsgerechtigden

Gemiddeld aantal

4.962

Financiële informatie

Financiële informatie per inwoner

(Bedragen x € 1.000)

(Bedragen per inwoner € 1)

Totaal lasten

€ 654.293

€ 3.567

Totaal reserves (per 1 januari)

€ 143.651

€ 783

Totaal voorzieningen (per 1 januari)

€ 46.547

€ 254

Schuld (per 1 januari)

€ 485.257

€ 2.645