Resumé

Een solide basis in financieel opzicht is wat het vertrekpunt is voor deze begroting. Het meerjarenbeeld en het weerstandsvermogen laten dit ook zien. Binnen het meerjarenperspectief blijft voor 2018 ruimte beschikbaar om tegenvallers of onvoorzien ontwikkelingen het hoofd te bieden. Het weerstandsvermogen is voldoende om de toegenomen risico's af te dekken. Ook hier is ruimte, zij het beperkter dan bij voorjaarsnota voorzien, beschikbaar voor incidentele ontwikkelingen mochten deze zich voordoen. In de voorjaarsnota van 2017 is de beschikbare investeringsruimte ingevuld. In 2018 gaan we hiermee voortvarend aan de slag.