Overzicht geraamde investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2018

2018

2018

2018

2019

2020

2021

Vitaal en sociaal Breda

Totaal

-

-

-

-

-

-

-

Ondernemend Breda

Stationskwartier/OVTC

5.281

5.281

3.857

1.424

Amphia

432

432

432

Via Breda/3 Hoefijzers

200

200

200

Bedrijventerreinen

40

40

40

FSO Markoevers

250

250

250

Generaal Maczek Memorial

200

200

200

Masterplan verlichting

600

600

600

Slimme mobiliteit

200

200

200

FSO Gasthuysvelden voorbereiding/aansturing

500

500

500

FSO Gasthuysvelden Nieuw Mark

2.400

2.400

2.400

Voorbereiding Nieuw Stadsdepot

400

400

400

FSO Havenkwartier

300

300

300

FSO Havenkwartier/voorbereiding

500

500

500

Subtotaal

5.953

5.350

11.303

9.679

1.624

-

-

Duurzaam wonen in Breda

Een duurzame en groene Rith

400

400

400

SV instandh. bestaand netwerk

1.020

1.020

1.020

Stedelijk hoofdwegennet (motie actieplan rondwegen

132

3.100

3.232

3.232

Overig Mobiliteit

4.496

4.496

4.496

Realisatie Ecologische verbindingszone's

190

190

190

Een duurzame en groene Rith (verkeer)

500

500

500

Boerderij Wolfslaar

600

600

600

Parkeerregulering Zuid-Oost Flank Breda

500

500

500

SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank

1.000

1.000

1.000

Subtotaal

4.628

7.310

11.938

11.938

-

-

-

Basisvoorzieningen in Breda

SV openbare ruimte klimaatadaptatie

100

100

100

SV openbare ruimte herinrichtingen

400

400

400

Kwaliteit buitenruimte

500

500

500

Pleinenplan

1.500

1.500

1.500

Verduurzaming vastgoed

250

250

250

Rendabele invest.VGB (verduurzaming)

2.350

2.350

2.350

Topsporthal

500

500

500

Aanpassingen Mezz

1.350

1.350

1.350

Maatschappelijk Vastgoed

300

300

300

Verduurzaming OV

5.815

5.815

1.905

1.905

2.005

VANG

633

633

633

Riolering

Uitvoering rioleringsplan 2014-2018

12.500

12.500

12.500

Subtotaal

7.798

18.400

26.198

22.288

1.905

2.005

-

Organisatie en Financiën van Breda

Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf

210

4.965

5.175

5.175

Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

450

450

450

Bedrijfsmiddelen Beheer

2.350

2.350

2.350

Bedrijfsmiddelen Atea

900

900

900

Subtotaal

210

8.665

8.875

8.875

-

-

-

Totaal investeringen

18.589

39.725

58.314

52.780

3.529

2.005

-