Financiële vooruitzichten

Economisch gaat het Nederland voor de wind. In de meest actuele raming van het Centraal Plan Bureau wordt een economische groei van 2,5% verwacht voor 2018. Een belangrijke onzekere factor blijft wel de gevolgen van de Brexit in 2019. Nader onderzoek naar de effecten van de Brexit heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat Nederland het meest kwetsbaar hiervoor is van de EU-landen en daarmee potentieel het grootste nadeel hiervan zal ondervinden.
de dalende lijn in de werkloosheid, die al in 2016 is ingezet, zet zich ook in 2018 voort. De aantrekkende economie zorgt voor een snellere daling dan werd verwacht.
En tenslotte mag het Rijk voor het eerst sinds lange tijd rekenen op een begrotingsoverschot. In 2018 zelfs 0,9% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor de formerende partijen een belangrijk  gegeven in hun beleidsmatige uitgangspunten. De uitkomsten hiervan laten nog even op zich wachten maar de positieve financiële  ontwikkelingen zullen zeker ook In Breda tot uitdrukking gaan komen. In dit hoofdstuk zal een actualisering van het meerjarenperspectief, de vermogenspositie en de investeringen worden weergegeven.