Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2018-2021

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Onrendabel investeringsvolume

ECO algemeen

Generaal Maczek Memorial

200

Masterplan verlichting

600

Slimme mobiliteit

200

Voorbereiding Nieuw Stadsdepot

400

Beheer Publieke Ruimte (OIV)

Kwaliteit buitenruimte

500

Pleinenplan

1.500

Bedrijfsmiddelen Dienstverlening (OIV)

Operatie BRP

Fonds Stedelijke Ontwikkeling

FSO Achter Langse Stallen

250

250

500

FSO Gasthuysvelden Fellenoordstraat (HOV)

500

500

1.000

FSO Gasthuysvelden voorbereiding/aansturing

500

500

500

1.000

FSO Gasthuysvelden: 3e fase Mark

2.400

4.600

14.500

FSO Havenkwartier

300

1.000

1.000

FSO Havenkwartier/voorbereiding

500

500

500

1.000

FSO Markoevers

250

Mobiliteit (OIV)

Een duurzame en groene Rith (verkeer)

500

Natuur en milieueducatie (OIV)

Verduurzaming Boerderij Wolfslaar

550

Windmolen Boerderij Wolfslaar

50

Openbare ruimte beheer publieke ruimte (OIV)

SV openbare ruimte herinrichtingen

400

700

700

700

SV openbare ruimte klimaatadaptatie

100

188

188

188

Openbare ruimte groen en water (OIV)

Ecologische zone Beneden Mark

205

205

205

Een duurzame en groene Rith

400

Instandhouding biodiversiteit

81

81

81

Realisatie Ecologische verbindingszone's

190

125

125

125

Openbare ruimte mobiliteit (OIV)

Schaalsprong fiets

2.000

2.000

Schaalsprong OV

200

200

200

Stedelijk hoofdwegennet (motie actieplan rondwegen

3.100

SV instandh. bestaand netwerk

1.020

2.135

2.910

3.210

Openbare ruimte strategie & stedelijke plan (OIV)

SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank

1.000

Servicebedrijf PIO (OIV)

Flexibele organisatie

1.000

Sport sporthallen (OIV)

Topsporthal

500

3.000

4.000

Vastgoedbeheer (OIV)

Aanpassingen Mezz

Maatschappelijk Vastgoed

300

Verduurzaming vastgoed

250

250

300

Centrale Algemene Middelen

Reservering kapitaallasten nog in te vullen

515

Totaal Onrendabel investeringsvolume

16.710

14.233

13.458

13.458

Afdelingsbudget

Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget)

Bedrijfsmiddelen Beheer automatiserin

100

100

100

100

Bedrijfsmiddelen dienstverlening

450

450

Digitalisering archieven

50

50

50

Vervanging AS400

80

Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget)

Gemeentelijk Wagenpark

1.000

1.000

1.000

1.000

Interne doorbelasting automatisering/ IV

Aanschaf serverpark

800

Datamanagenent

300

750

Devices

320

344

1.439

320

Firewall

410

Gegevensbeheer

1.185

Telefonie omgeving

150

Vervanging actieve netwerkcomponenten

250

600

Vervanging basiswerkplek

500

500

500

Atea

ATEA Bedrijfsmiddelen

900

Totaal Afdelingsbudget

6.415

3.274

3.689

3.689

Tarieven

Afvalservice algemeen (Tarief)

300

200

200

200

Afvalservice voertuigen (tarief)

950

945

945

945

Parkeren openbare weg (tarief)

500

500

Riolering grote aanpassingen (tarief)

12.500

13.000

13.800

14.600

Vastgoedbeheer (OIV)

2.350

1.004

1.128

288

Totaal Tarieven

16.600

15.649

16.073

16.033

Totaal

39.725

33.156

33.220

42.676