Totaal overzicht van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Totaal overzicht baten en

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

lasten per programma

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma

Vitaal en Sociaal Breda

323.001

131.839

300.420

124.094

280.254

93.162

271.112

90.490

269.092

90.164

268.215

89.051

Ondernemend Breda

66.139

29.273

56.800

8.971

75.349

24.696

65.274

18.800

58.500

10.770

57.368

9.478

Duurzaam wonen in Breda

45.566

40.164

57.879

44.868

64.699

50.039

52.238

40.152

48.233

36.330

41.006

28.362

Basis op orde in Breda

164.950

80.824

130.152

69.305

128.272

69.483

128.914

69.730

129.258

70.282

130.223

70.759

Totaal programma

599.656

282.101

545.252

247.238

548.574

237.381

517.539

219.173

505.084

207.546

496.812

197.650

317.555

298.013

311.193

298.366

297.537

299.161

Algemene dekkingsmiddelen

21.296

380.141

20.447

369.029

15.313

365.482

14.231

370.919

14.588

375.453

14.210

379.258

Bespaarde rente

0

0

0

0

0

4.570

0

4.570

0

4.570

0

4.570

Diversen

4.279

17

2.511

0

7.469

-128

12.346

-128

14.534

-128

18.308

-128

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

Onvoorzien

0

0

772

0

982

0

1.082

0

1.082

0

1.082

0

Overhead

19.079

2.386

75.138

18.959

68.481

19.957

66.145

19.970

66.238

19.970

64.814

19.970

Subtotaal programma's (incl  algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)

642.868

663.578

644.620

635.226

641.318

627.262

611.843

614.504

602.026

607.411

595.726

601.321

-20.710

9.394

14.056

-2.661

-5.385

-5.595

Mutaties reserves

20.944

28.770

6.117

15.510

12.975

27.031

14.593

11.932

14.747

9.362

14.011

8.416

Geraamd resultaat

663.812

692.348

650.736

650.736

654.293

654.293

626.436

626.436

616.773

616.773

609.737

609.737

Incidentele baten en lasten

10.000

12.098

138.330

178.961

57.154

10.303

29.321

2.125

28.486

1.716

27.032

900

Structureel bgr. saldo

653.812

680.250

512.406

471.775

597.139

643.990

597.115

624.311

588.287

615.057

582.705

608.837