Inleiding paragrafen

Lokale lastendruk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Grondbeleid

Kapitaalgoederen

Verbonden partijen

Financiering

Bedrijfsvoering

Rechtmatigheid